Месечен архив: септември 2020

Покана

МИГ Трън-Брезник -Божурище във връзка с възможност за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г., на местни инициативни групи, които нямат  финансирана стратегия за ВОМР през … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана

Покана за Общо събрание

П О К А Н А Сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище”, гр. Трън. Управителният съвет на сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище” гр. Трън, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 42 от Устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за Общо събрание

Покана

МИГ Трън-Брезник -Божурище във връзка с възможност за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г., на местни инициативни групи, които нямат финансирана стратегия за ВОМР през … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана