Покани за информационни конференции в Трън и Брезник

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън за изготвяне на СМР и учредяване на МИГ Трън-Брезник-Божурище, Ви каним на информационни конференции за представителите на заинтересованите страни относно възможностите, предоставени от подхода „ВОМР“ и Стратегията за местно развитие, които ще се проведат както следва:

Покана Брезник 13/12/2016 11 ч.

 

Покана Трън 14/12/2016 11 ч.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Съобщение Трън 8/12/2016

Съобщение

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Трън,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 08.12.2016 г./четвъртък/ от 10:30 часа в  Заседателна зала на Община Трън, пл. „Владо Тричков“1, в град Трън ще се проведе информационен семинар за  подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, в  изпълнение на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и Стратегия за МР.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Съобщение Трън 8/12/2016

Cъобщение Брезник 7/12/2016

Уважаеми жители, гости  и пред
ставители на заинтересованите страни от община Брезник,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 07.12.2016 г./сряда/ от 10:30 часа в  Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“, в град Брезник ще се проведе информационен семинар за  подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, в  изпълнение на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и Стратегия за МР.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Cъобщение Брезник 7/12/2016

Съобщение Божурище 5/12/2016

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 05.12.2016 г./понеделник/ от 10:30 часа в  Салона на Народно читалище „Христо Ботев-1934“, град Божурище, ще се проведе информационен семинар за  подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, в  изпълнение на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и Стратегия за МР.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Съобщение Божурище 5/12/2016

Информация за предстоящи информационни семинари

В изпълнение на утвърден график за м. декември 2016 г., продължава информационната кампания за запознаване на заинтересованите страни от общините Брезник, Божурище и Трън с подхода „ВОМР“, целите и дейностите по изпълнение на договор Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/17.08.2016 г. г. по Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР)

Каним Ви да вземете участие в Информационни семинари за представители на заинтересованите страни, коите ще се проведат както следва:

За Община Божурище – 05.12.2016 г. от 10:30 часа в гр.Божурище, Салон на НЧ „Христо Ботев-1934“

За Община Брезник – 07.12.2016 г. от 10:30 часа в гр.Брезник, Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“

За Община Трън – 08.12.2016 г. от 10:30 часа в гр.Трън, Заседателна зала на Община Трън, пл.“Владо Тричков“1.

За допълнителна информация, получаване на информационни материали и анкетна карта за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия на МИГ Трън – Брезник Божурище , може да се обръщате в Община Трън: инж.Евгения Такова-координатор по проекта на електронна поща takova_e@abv.bg или obshtina_tran@mail.bg , тел. 0884944244; в Община Брезниk: Иван Борисов – секретар на Община Брезник obshtina_breznik@abv.bg ,тел. 0885394874; Община Божурище: Цветелина Димитрова bojurob@mail.bg тел.0882882009. Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Информация за предстоящи информационни семинари

Покана Божурище 23/11/2016

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

 

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите Салона на Народно читалище „Христо Ботев-1934“ в град Божурище на 23.11.2016 г. /сряда/ от 13:00 часа, и да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Покана Божурище 23/11/2016

Покана Трън 24/11/2016

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Трън,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите Заседателна зала на Община Трън, пл. „Владо Тричков“1, в град Трън на 24.11.2016 г. /четвъртък/ от 11:00 часа, и да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Покана Трън 24/11/2016

Покана Трън 21/11/2016

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Брезник,

 Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“, в град Брезник на 21.11.2016 г. /понеделник/ от 11:00 часа, и да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Покана Трън 21/11/2016

Покана Брезник 21/11/2016

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Брезник,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“, в град Брезник на 21.11.2016 г. /понеделник/ от 11:00 часа, и да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Покана Брезник 21/11/2016

Стартира информационната кампания по Договор РД50-112/17.08.2016

Съгласно утвърден график, стартира информационната кампания за запознаване на заинтересованите страни от общините Брезник, Божурище и Трън с подхода „ВОМР“, целите и дейностите по изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/17.08.2016 г. г. по Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР)

Каним Ви да вземете участие в Информационни срещи за представители на заинтересованите страни, коите ще се проведат както следва:

За Община Брезник – 21.11.2016 г. от 11:00 часа в гр.Брезник, Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“

За Община Божурище – 23.11.2016 г. от 13:00 часа в гр.Божурище, Салон на НЧ „Христо Ботев-1934“

За Община Трън – 24.11.2016 г. от 11:00 часа в гр.Трън, Заседателна зала на Община Трън, пл.“Владо Тричков“1

За допълнителна информация, получаване на материали и анкетна карта за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия на МИГ Трън – Брезник Божурище , може да се обръщате в Община Трън: инж.Евгения Такова-координатор по проекта на електронна поща takova_e@abv.bg или obshtina_tran@mail.bg , тел. 0884944244; в Община Брезник: Иван Борисов – секретар на Община Брезник obshtina_breznik@abv.bg ,тел. 0885394874; Община Божурище: Цветелина Димитрова bojurob@mail.bg тел.0882882009.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Стартира информационната кампания по Договор РД50-112/17.08.2016