Архив на: Evgeniya Takova

Покана за извънредно общо събрание

До  Членовете на СНЦОП „МИГ Трън – Брезник – Божурище“ П О К А Н А Сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище” в процес на регистрация Управителният съвет на сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище”, в процес на … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за извънредно общо събрание

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на СМР

Във връзка с изпълнение на договор РД 50-112 от 17.08.2017 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на М19 по ПРСР 2014-2020 Ви уведомяваме, че общественото обсъждане на Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище ще се … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на СМР

Учредително събрание на МИГ Трън -Брезник-Божурище

На 3.02.2017 г. в 11 часа в гр.Трън, Заседателна зала на община Трън, се проведе учредителното събрание на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище, създаването на която е резултат от изпълнението на Договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Учредително събрание на МИГ Трън -Брезник-Божурище

Съобщение за работни и информационни срещи

В изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 ВОМР по ПРСР 2014-2020 Община Трън, съвместно с партньорите си Община Брезник и Община Божурище, Ви кани да се включите в работните и информационните … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение за работни и информационни срещи

Покана за учредително събрание на МИГ

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО, Уважаеми граждани на Община Трън, Община Брезник и Община Божурище, След проведеното широко обществено … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за учредително събрание на МИГ

Нови възможности за местните общности

Подходът „Водено от общностите местно развитие“/ВОМР/ предоставя възможност на местните общности чрез създаване на публично-частно партньорство с обхват на действие на територията на две и повече общини, да изготвят и кандидатстват за финансиране на Стратегия за местно развитие. За разлика … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Нови възможности за местните общности