Стратегия за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

На 13.02.2017 г. чрез извънредно заседание на общото събрание на МИГ Трън-Брезник-Божурище бе приета Стратегията за ВОМР на територията на МИГ -Трън-Брезник-Божурище. В изпълнение на условията по проекта днес бе внесено искане в МОСВ относно преценка за необходимостта от екологична оценка на приетата стратегия. МОСВ е изпълнител на оценката поради това, че МИГ Трън-Брезник-Божурище действа на територията на две съседни области.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.