Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на СМР

Във връзка с изпълнение на договор РД 50-112 от 17.08.2017 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на М19 по ПРСР 2014-2020 Ви уведомяваме, че общественото обсъждане на Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище ще се проведе по общини както следва:

За Община Божурище  – 09.02.2017 г. от 10:00 часа в Салона на НЧ „Христо Ботев-1934“ гр.Божурище

Bojurishte09022017

За Община Трън- 10.02.2017 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Трън, гр.Трън

tran10022017

За Община Брезник – 11.02.2017 г. от 10:30 часа в Малък салон на НЧ „Просвещение-1870“ гр.Брезник

breznik11022017

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.