Съобщение за работни и информационни срещи

В изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 ВОМР по ПРСР 2014-2020 Община Трън, съвместно с партньорите си Община Брезник и Община Божурище, Ви кани да се включите в работните и информационните срещи по проекта, които ще се проведат както следва:

Община Трън – Заседателна зала на общината:

30.01.2017

31.01.2017

Община Брезник – с. Ноевци, Читалището:

02.02.2017

Община Божурище – Салон на НЧ „Христо Ботев-1934“:

06.07.2017

Община Брезник – Малък салон на НЧ „Просвещение-1870“:

07.02.2017

Вашите предложения и оценки в процеса на изготвяне на Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР за територията на общините Трън, Брезник и Божурище са изключително важни. Очакваме Ви!

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.