Покани за информационни конференции в Трън и Брезник

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън за изготвяне на СМР и учредяване на МИГ Трън-Брезник-Божурище, Ви каним на информационни конференции за представителите на заинтересованите страни относно възможностите, предоставени от подхода „ВОМР“ и Стратегията за местно развитие, които ще се проведат както следва:

Покана Брезник 13/12/2016 11 ч.

 

Покана Трън 14/12/2016 11 ч.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Вашият коментар