Съобщение Божурище 5/12/2016

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 05.12.2016 г./понеделник/ от 10:30 часа в  Салона на Народно читалище „Христо Ботев-1934“, град Божурище, ще се проведе информационен семинар за  подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, в  изпълнение на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и Стратегия за МР.

Публикувано в Новини, Съобщения. Постоянна връзка.