Покана Божурище 23/11/2016

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

 

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите Салона на Народно читалище „Христо Ботев-1934“ в град Божурище на 23.11.2016 г. /сряда/ от 13:00 часа, и да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Публикувано в Новини, Съобщения. Постоянна връзка.