Органи на МИГ

Списък на членовете на Общото събрание на СНЦОП „Местна инициативна група Трън – Брезник – Божурище”25.09.2017 г.

spisakOS_MIG_TBB25092017

Списък на членовете на Управителния съвет на СНЦОП  „Местна инициативна група  Трън – Брезник – Божурище”/избр. ОС 25.09.2017 г./

Име, презиме, фамилия Длъжност сектор
1 Георги Николаев Димов Председател на УС публичен
2 Васил Михайлов Узунов Член на УС публичен
3 Бойчо Левчов Харалампиев Член на УС публичен
4 Валери Величков Величков Член на УС нестопански
5 Васил Николов Василев Член на УС нестопански
6 Сашка Илчева Иванова Член на УС нестопански
7 Ивайло Венциславов Симеонов Член на УС стопански
8 Росен Славчов Огнянов Член на УС стопански
9 Тодор Красимиров Исаев Член на УС стопански

Протокол от ОС 26.10.2020 г.

Протокол ОС 26.10.2020

Протокол от ОС 25.09.2017 г.

ProtokolOS25092017

Списък на членовете на Общото събрание на СНЦОП  „Местна инициативна група  Трън – Брезник – Божурище” 03.02.2017 г.

spisakOS_MIG_TBB

Списък на членовете на Управителния съвет на СНЦОП  „Местна инициативна група  Трън – Брезник – Божурище”

Име, презиме, фамилия Длъжност сектор
1 Георги Николаев Димов Председател на УС публичен
2 Васил Михайлов Узунов Член на УС публичен
3 Станислав Антонов Николов Член на УС публичен
4 Валери Величков Величков Член на УС нестопански
5 Васил Николов Василев Член на УС нестопански
6 Сашка Илчева Иванова Член на УС нестопански
7 Ивайло Венциславов Симеонов Член на УС стопански
8 Росен Славчов Огнянов Член на УС стопански
9 Тодор Красимиров Исаев Член на УС стопански

Протокол от учредително събрание

ProtokolOS03022017

Устав на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище приет на 03.02.2017 г.

USTAV03022017