Органи на МИГ

Списък на членовете на Общото събрание на СНЦОП „Местна инициативна група Трън – Брезник – Божурище”25.09.2017 г.

spisakOS_MIG_TBB25092017

Списък на членовете на Управителния съвет на СНЦОП  „Местна инициативна група  Трън – Брезник – Божурище”/избр. ОС 25.09.2017 г./

Име, презиме, фамилия Длъжност сектор
1 Георги Николаев Димов Председател на УС публичен
2 Васил Михайлов Узунов Член на УС публичен
3 Бойчо Левчов Харалампиев Член на УС публичен
4 Валери Величков Величков Член на УС нестопански
5 Васил Николов Василев Член на УС нестопански
6 Сашка Илчева Иванова Член на УС нестопански
7 Ивайло Венциславов Симеонов Член на УС стопански
8 Росен Славчов Огнянов Член на УС стопански
9 Тодор Красимиров Исаев Член на УС стопански

Протокол от ОС 25.09.2017 г.

ProtokolOS25092017

Списък на членовете на Общото събрание на СНЦОП  „Местна инициативна група  Трън – Брезник – Божурище” 03.02.2017 г.

spisakOS_MIG_TBB

Списък на членовете на Управителния съвет на СНЦОП  „Местна инициативна група  Трън – Брезник – Божурище”

Име, презиме, фамилия Длъжност сектор
1 Георги Николаев Димов Председател на УС публичен
2 Васил Михайлов Узунов Член на УС публичен
3 Станислав Антонов Николов Член на УС публичен
4 Валери Величков Величков Член на УС нестопански
5 Васил Николов Василев Член на УС нестопански
6 Сашка Илчева Иванова Член на УС нестопански
7 Ивайло Венциславов Симеонов Член на УС стопански
8 Росен Славчов Огнянов Член на УС стопански
9 Тодор Красимиров Исаев Член на УС стопански

Протокол от учредително събрание

ProtokolOS03022017

Устав на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище приет на 03.02.2017 г.

USTAV03022017