За Нас

Община Трън:

Станислав Николов – кмет

obshtina_tran@mail.bg

Координатор:

инж.Евгения Такова

тел.07731/9616 вътр.116;

моб.тел 0884944244; takova_e@abv.bg

Община Брезник: 

Васил Узунов – кмет

obshtina_breznik@abv.bg

Иван Борисов  – тел. 0899946005

bori_breznik@abv.bg

Община Божурище: 

Георги Димов – кмет

bojurob@mail.bg

Цветелина Димитрова тел.0882882009